0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án APARTMENT SUNSHINE CITY – HA NOI

•Địa điểm dự án: SUNSHINE CITY – HA NOI

•Chủ đầu tư: Anh Phạm Tiến Thành

•Quy mô dự án: 110m2

Thực hiện bởi: TTD Architect.

•Năm hoàn thành: 2021.