0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

BINH HOUSE – 08.2023

•Địa điểm dự án: tp. Bắc Giang, t. Bắc Giang.

•Chủ đầu tư: Mr. Binh.

•Quy mô: 100m2/sàn.