0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án FARMHOUSE APARTMENT SUNSHINE CITY

•Địa điểm dự án: Chung cư Sunshine City, Thành Phố Hà Nội.

•Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Tuấn Khanh

•Quy mô dự án: 120m2.

Thực hiện bởi: TTD Architect.

•Năm hoàn thành: 11/2021.