0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án NHÀ Ở TƯ GIA VILLA LAKE VIEW – THÀNH PHỐ BẮC NINH

•Địa điểm dự án: Phường Kim Chân, Thành Phố Bắc Ninh.

•Chủ đầu tư: Anh Đỗ Thế

•Quy mô dự án: Trên mặt bằng 250m2. MĐXD 60%

Thực hiện bởi: TTD Architect.

•Năm hoàn thành: 11/2021.