0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

PHU QUOC VILLA 

•Địa điểm dự án: Cây Thông Ngoài, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

•Chủ đầu tư: Anh Vũ Tuấn

•Quy mô dự án: Trên mặt bằng 400m2. MĐXD 60%