0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

•Địa điểm dự án: SH03, Vincom Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

•Chủ đầu tư: Anh Hoàng Đức

•Quy mô: 150m2.