0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Thực Tế Sau Thi Công LA MAISON CAFE – BAC GIANG CITY

•Địa điểm dự án: KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

•Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Quảng.

•Quy mô dự án: 110m2 x 3 Tầng.