0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án COFFEE & LOUNGE STADE FRANCE – BAC NINH CITY

•Địa điểm dự án: Khu đô thị HUD Trầu Cau, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh.

•Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Minh Khuê.

•Quy mô dự án: 160m2 x 2 Tầng.

Thực hiện bởi: TTD Architect.

•Năm hoàn thành: 2021.