0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án LIM MILK TEA – 3.2023

•Địa điểm dự án: Cổng chào TT Lim – TP. Bắc Ninh

•Chủ Đầu Tư: Anh Tài Nguyễn

•Quy Mô Dự Án: 110m2 x 2 Tầng.

•Địa điểm dự án: Cổng chào TT Lim, H.Tiên Du, T.Bắc Ninh