0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án LA MAISON CAFE – BAC GIANG CITY

•Địa điểm dự án: Thành phố Bắc Giang.

•Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Quảng.

•Quy mô dự án: 110m2 x 3Tầng.

Thực hiện bởi: TTD Architect.

•Năm hoàn thành: 2021.