0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

VAN DUONG RESTAURANT

•Địa điểm dự án: Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh.

•Chủ đầu tư: Mrs. Xuyen

•Quy mô dự án: 300m2 x 2 sàn.