0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

Dự Án LEE SPA – 5.2023

•Địa điểm dự án: 117 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

•Chủ đầu tư: Anh Tiệp Nguyễn

•Quy mô: 110m2