0981 319 333 0988 036 886
Chat Zalo

RAGUEL COFFEE

•Địa điểm dự án: Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh.

•Chủ đầu tư: Anh Thiện Sáng

•Quy mô dự án: 120m2 x 3 sàn.